p5
p4
p3
p2
1

Pobierz Statut Stowarzyszenia

Raport z ewaluacji LSR

Księga wizualizacji

Artysta Kazimierz Słodowy

Agroturystyka Szamocin

CHKG

tekst alternatywny

ARiMR wzory wniosków i instrukcje

Stowarzyszenie “Dolina Noteci” informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są już dostępne wzory wniosków i instrukcje dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi pod adresem:  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Szkolenie z biznesplanu

Szkolenie z wypełniania wniosków

 

Obowiązki beneficjenta wobec Prawa Zamówień Publicznych: 

Informacja dot. ZUS

Osoby fizyczne starające się o 50 tys. zł

Wymóg Zaświadczenia z Ewidencji Ludności

Szlakiem turystycznym powiatu chodzieskiego

22 września odbyło się szkolenie pt.: „Szlakiem turystycznym powiatu chodzieskiego”, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Widoki, przeprowadzone przez Panią Dominikę Koczorowską – Dyrektora biura Doliny Noteci.