p5
p4
p3
p2
1

Pobierz Statut Stowarzyszenia

Raport z ewaluacji LSR

Księga wizualizacji

Artysta Kazimierz Słodowy

Agroturystyka Szamocin

CHKG

tekst alternatywny

Doradztwo odnośnie projektów grantowych

Projekty grantowe warte są poświęcenia im kilku chwil. Zapraszamy – postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości w sprawie grantów i nie tylko.

 

Szkolenie z ochrony danych osobowych

Podpisanie umowy

17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowa ta określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR, która przewiduje finansowanie w ramach programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania na projekty wynosi 6 mln zł.,

Informacja

W związku z dużym zainteresowaniem doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy w ramach PROW na lata 2014-2020 prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań pod numerem telefonu: 697 973 894, lub mailowo: biuro@dolinanoteci.com.pl

Ruszył konkurs dla KGW na „Najpiękniejszy Tort na Dzień Matki”!

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

1. Być zarejestrowanym na portalu mojeKGW.pl  musi być zarejestrowana organizacja i współtwórcy zaproszenia.
2. Wykonać Tort z okazji Dnia Matki – technika dowolna. Tort nie może zawierać informacji o nazwie Koła ani miejscowości, z której Koło pochodzi.
3. Przesłać 2 zdjęcia tortu (jedno zdjęcie samego tortu, drugie zdjęcie tortu z jego twórcami)

 

Szczegóły na stronie: http://mojekgw.pl/artykuly/pokaz/ruszyl-konkurs-dla-kgw-na-najpiekniejszy-tort-na-dzien-matki,2391